Det psykiska välmåendet

Jag bor i Uppsala och ser hur problematiken till depression och psykisk ohälsa ökar. Det är verkligen aktuellt att tala om hur människor förhåller sig till den psykologiska problematiken som råder i landet. Det är ett osaligt antal människor som går på antidepressiva läkemedel, lider av ångestattacker och som känner att de har för hög press på sig. Vad denna psykologiska utmattning och stress beror på är olika för varje individ men det måste finnas en gemensam faktor eftersom problemet är så otroligt omfattande. Vissa menar på att det är den sociala aspekten som spelar in, man ska ständigt vara tillgänglig och synlig, det gör att människor saknar möjlighet att koppla ifrån. Om du upplever att du känner dig nedstämd, negativa tankebanor eller mycket stress och utmatning kan du behöva lida av psykologiska problem. Om man upplever sådana problem är det klokt att i sådana fall vända sig till en psykolog i Uppsala så fort som möjligt. Det är till och med vanligt under grundskolan, gymnasiet och universitetet, det är hemskt och dessa unga människor bör känna igen symptom och veta vart de ska vända sig så tidigt som möjligt. SQ Inspiro Psykologi är en klinik som erbjuder psykoterapi i Uppsala med omnejd. De hjälper en stor variation av olika kunder med olika problem. Behandlingen och samtalen är personliga och anpassas utefter individens personliga önskemål och behov.